Verzekeraars en grote assurantiekantoren verwerken dagelijks een enorme hoeveelheid berichten. Feitelijk werkopdrachten van/namens klanten aan hun verzekeraar / tussenpersoon voor een stuk dienstverlening. Dit kan een mutatie zijn, een schade aangifte, een nieuwe aanvraag, et cetera. Deze hoeveelheid aan opdrachten in goede banen te leiden vergt de nodige organisatie.

Digitale postkamer zet ieder bericht om in bruikbare informatie
Met de nieuwe versie van de digitale postkamer voor verzekeraars, ondersteunt DDi verzekeraars / tussenpersonen bij het grip krijgen op deze stroom aan opdrachten. E-mails worden automatisch gelezen en geclassificeerd zodat direct bekend is welke behandelaar/behandelteam er wat mee moet doen, binnen welke termijn en wat de gewenste opvolging moet zijn. Hetzelfde geldt voor gescande poststukken en webaanvragen. Sorteren, inboeken, aansluiting op het juiste (behandel)dossier wordt volledig automatisch verzorgd door de DDi Digitale Postkamer.

In deze nieuwe versie worden bovendien alle berichten automatisch omgezet naar pdf, volledig doorzoekbaar gemaakt en de inhoud wordt omgezet naar bruikbare informatie voor een snelle verwerking. De software werkt samen met alle scanners en/of multifunctionals. E-mail wordt direct verwerkt uit de gewenste mailboxen. De workflow module van de DDi Digitale Postkamer zorgt ervoor dat iedere werkopdracht direct bij ontvangst wordt gelogd en wordt aangesloten op het juiste (behandel)dossier. Ieder stuk doorloopt gegarandeerd het juiste behandelproces. Real time rapportages geven continu inzage in de status van de werkvoorraad.
De digitale postkamer oplossing kan geïntegreerd worden met ieder back office assurantie en/of verzekeraarspakket. Tegelijkertijd ook met CRM en ERP systemen alsmede de digitale klantenmap die door verzekeraars/ tussenpersonen via het internet aan hun klanten beschikbaar wordt gesteld. Het gehele administratieve proces rondom documentverwerking is hiermee geautomatiseerd.

Geïnteresseerde verzekerings-/assurantiekantoren kunnen meer informatie opvragen over deze versie van de digitale postkamer of inschrijven voor het webinar Snel verwerken provinciale post op 17 maart.

Leave a Reply

T 088 567 2000