Een extra zetje in de rug.

“Steeds meer werk verricht-ie voor ons.”

Ooit zijn ze begonnen met het digitaliseren van deelactiviteiten. Bijvoorbeeld het digitaal controleren van nieuwe polissen. Uiteindelijk zijn tal van die verschillende deelprocessen als puzzelstukjes in elkaar gevallen. En zetten ze het Robotic Process Automation Platform nu in voor bijna 70% van de meest voorkomende processen. Van nieuwe polis t/m productie van de polis: alles wordt afgehandeld door de Transaction Robot. Deze is volledig in dienst van hun organisatie, als volwaardig ondersteuning van de medewerkers. Die zich nu volledig kunnen richten op hun specialisme.

Ze moesten wel!

Nieuwe portefeuille

Ze hadden alleen de portefeuille overgenomen. Maar liefs 20% extra omzet. Alleen geen extra menskracht erbij. Onmogelijk, gezien de ambities van de directie. Die willen namelijk zowel autonoom als via overnames flink doorgroeien.

Rem op inhuur

In eerste instantie losten ze het op via inhuur van tijdelijke krachten of door delen te outsourcen. Een tijdelijke maatregel natuurlijk, want via slimme automatisering konden ze het aantal handmatige handelingen maximaal reduceren.

Processen in kaart brengen

Focus op wat wel kan. Focus op de meest voorkomende processen (laaghangend fruit). Ruim voldoende tijd in, én huur specialisten in. Drie gouden regels voor het succesvol implementeren van de Transaction Robot.

‘De ambities van de directie liegen er niet om.
De winstmarge in 24 maanden verdubbelen.’

De Transaction Robot draagt haar steentje hierin bij

Focus op adviseur

Autonoom groeien is net zo belangrijk als groeien via overnames. Adviseurs moeten minimaal 60% van hun tijd in gesprek zijn met klanten. Met één muisklik start de adviseur het proces op om via de back office een maatwerk klantrapport op te stellen. Volledig gestandaardiseerd, zodat rapport altijd compleet is.

Naverrekeningen

Samen met FinConnect wordt de gehele naverrekening nu automatisch uitgevoerd. Via trigger ontvangt de klant het digitale/slimme formulier. Het ingevulde formulier wordt direct verwerkt en doorgezet naar de betreffende behandelaar. Uiteraard stuurt de robot notificaties als de klant het formulier niet tijdig retourneert. Appeltje-eitje.

Meer van hetzelfde

Procesmatig heeft naverrekenen veel overeenkomsten  met de processen voor de herbouwwaardemeters, UBO checks, etc. Alle checks voor complete cliëntdata vindt inmiddels procesgestuurd plaats binnen de back office. Geïnitieerd vanuit de adviseur, gekoppeld aan alle Line of Business-applicaties.

Next: de provinciale post

Het platform moet ervoor zorgen dat alle provinciale post wordt ingelezen. De maatschappijnota wordt automatisch gescheiden van polis en IVB. Een trigger voor het maken van de nieuwe nota gaat direct af en wordt vervolgens samen met polis en IVB digitaal doorgezet naar de klant.

Nog meer informatie over het Robotic Process Automation Platform?
Bel ons dan even: 088 567 2000

Boost Your Business

We vinden het belangrijk dat de mensen van jouw organisatie zich zoveel mogelijk kunnen richten op hun échte,  specialistische werk. Al het werk dat handmatig is en een repeterend karakter heeft, kan wat ons betreft worden toevertrouwd aan het DDi Robotic Process Automation Platform. Graag trekken we samen met elkaar op om het RPA Platform steeds krachtiger te maken.

Ik help je verder met de digitale transformatie van je organisatie Laten we kennismaken